Planning

Vooraankondiging nieuw evenement. Mogelijk 30 oktober of 6 november.

Een fabriek waarin digitalisering en automatisering centraal staan in alle bedrijfsprocessen. Het is de toekomst van de maakindustrie. Het in 2015 geopende Airborne Siemens FieldLab in Ypenburg is een hotspot waar bedrijven, onderwijs en overheid samenwerken aan de digitale fabriek.

Geboorte van een digitale fabriek

Iedereen die zich bezighoudt met digitalisering van industriële producten en processen weet het zeker: Nederland heeft alles in zich om een nieuwe leidende rol in te nemen in de maakindustrie. De overgang naar een ‘smart industry’ is een van de grootste ontwikkelingen die de maakindustrie de komende eeuw gaat doormaken. Siemens, Airborne en Kuka hebben de krachten gebundeld en werken samen aan de concretisering van een digitale fabriek.

“Voor het eerst wordt het totale engineerings- en productieproces geïntegreerd, geautomatiseerd en gedigitaliseerd”

Terugkeer van de maakindustrie

Door digitalisering en integratie van alle schakels in de productieketen kunnen fabrieken maatproducten sneller naar de markt brengen, tegen de kostprijs van massaproductie. Nederlandse spelers in de maakindustrie kunnen hierdoor de concurrentie met lagelonenlanden weer aan. Waardoor een groot deel van de maakindustrie weer terug kan keren naar Nederland én een nieuwe maakindustrie kan ontstaan. Aldus de visie van Siemens, dat hierin het voortouw neemt met Airborne en Kuka..

Lage kosten, korte time-to-market

In het Fieldlab wordt deze visie onder andere geïllustreerd aan de hand van een digitale simulatie van het productieproces van composieten. De fabricage van composieten – producten van hoogwaardig, licht materiaal dat veel wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaart – gebeurt wereldwijd nog bijna uitsluitend handmatig. Dat kan sneller en goedkoper. Automatisering en digitalisering zorgen voor substantieel lagere kosten en een aanzienlijke verkorting van de time-to-market. De Siemens Totally Integrated Automation-oplossingen en PLM software spelen hierin een hoofdrol.

Knowledge hub

Naast de simulatie is het Fieldlab bedoeld als knowledge hub en experience center voor workshops en demonstraties. Het is een hotspot waar het bedrijfsleven, het onderwijs en eventueel ook overheid samenkomen om hun visie op digitalisering en automatisering vorm te geven. De samenwerking levert inmiddels al de nodige concrete successen op. Zo werkt Siemens samen met Airborne aan oplossingen voor automatiseringsvraagstukken in bestaande productieprocessen. Door de opschaling zal composiet op termijn beschikbaar zijn voor veel meer industrieën dan alleen de lucht- en ruimtevaart. Te denken valt aan scheepsbouw, auto-industrie of de energiesector met windturbines en getijdenstroomcentrales.