Over ons

Siemens procesautomatiseringssystemen worden ingezet voor zeer uiteenlopende toepassingen in vele branches. De applicaties variëren qua omvang en complexiteit van eenvoudige besturingsfuncties tot integrale automatiserings-opgaven.

Tal van bedrijven die reeds Siemens systemen toepassen voor complexe en omvangrijke procesautomatiseringstaken, zullen hun automatisering verder willen uitbouwen. In toenemende mate is hierbij sprake van integratie van de proces- en productie-automatisering met de bedrijfsinformatie-systemen. Met name voor deze bedrijven is de PC Gebruikersclub interessant.

In mei 1997 introduceerde Siemens haar automatiseringsconcept SIMATIC PCS7. Parallel hieraan is de Gebruikersclub Siemens PCS opgericht, die is voortgekomen uit de Teleperm M gebruikersclub. PCS staat overigens voor Proces Control Systemen. De vereniging heeft ten doel bedrijven die PCS7, Teleperm M of soortgelijke door Siemens uitgebrachte systemen inzetten ten behoeve van procesautomatisering, met elkaar in contact te brengen en te informeren over thema’s die betrekking hebben op integrale procesautomatisering en aanverwante toepassingen. Bovendien wordt door terugkoppeling van wensen en ervaringen aan Siemens een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de systemen. Met deze doelstellingen wordt de gehanteerde succesformule uit de beginjaren van de club voortgezet.

In 2013 is er een naamwijziging doorgevoerd. De club heet nu PCS Gebruikersclub en is net als in het verleden een onafhankelijke vereniging, die zichzelf uit contributies van de leden financiert. Hierdoor werd ook de noodzaak geboren een nieuw logo en huisstijl door te voeren. Het nieuwe logo is in samenspraak met de leden gekozen. De rondjes van verschillend formaat symboliseren de aangesloten bedrijven met verschillende kennisniveau’s. De PCS gebruikersclub brengt alle rondjes samen in één groot rondje waarin alle kennis gebundeld is en onderling overgedragen kan worden tussen de leden.

De PCS Gebruikersclub is een niet commercieel platform, dat zich kenmerkt door een open en constructieve sfeer, mede doordat de leden overeenkomstige belangstelling hebben inzake procesautomatisering. De bestuursleden worden door de leden uit eigen kring gekozen.

De gebruikersclub organiseert per jaar enkele themadagen en bedrijfsbezoeken bij haar leden. De leden zijn veelal met een of meer vertegenwoordigers op deze bijeenkomsten aanwezig. De onderlinge contacten hebben bedrijven geholpen antwoorden te vinden op diverse vragen. Op de themadagen worden producten en diensten van verschillende leveranciers gepresenteerd en wordt ingegaan op een veelheid aan technische en niet-technische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld netwerk-communicatie, veldinstrumentatie, werkmethoden, ergonomie en documenteren. Veel aandacht wordt besteed aan totaaloplossingen voor automatiseringsvraagstukken. In door de leden georganiseerde werkgroepen worden thema’s verder uitgediept.

Siemens Nederland voorziet in belangrijke mate in de informatiebehoefte van de leden omtrent de producten van Siemens. De club heeft echter ook goede contacten met de ontwikkelingsafdeling in Duitsland opgebouwd en heeft de afgelopen jaren regelmatig bezoeken aan Siemens Duitsland gebracht. Deze bezoeken kenmerken zich door informatie uit de eerste hand, een blik in de toekomst en een gewillig oor van systeemontwikkelaars met betrekking tot wensen en ervaringen van de leden; diverse wensen vanuit de club zijn in de ontwikkeling van de systemen meegenomen.