Update Reis Karlsruhe

De themareis naar Karlsruhe is helaas komen te vervallen. Wel is er vandaag op een succesvolle manier kennisoverdracht geweest via webcast. De slides en screen recording kunt u terugvinden bij de Downloadpagina. Terug naar overzicht

Update Reis Karlsruhe

Door het Corona virus is onze themareis naar Karlsruhe gecanceld. zoals aan de deelnemers van de reis al is gemeld. De meest belangrijke nieuwe informatie over de ontwikkelingen van en rond PCS7 en PCS NEO willen we u echter niet onthouden. Vandaar een nieuw experiment met een alternatief programma: via een webcast willen we u…